Vidensyntese om økologisk vækst

Fødevareministeriet og ICROFS fremlagde den 12. juni 2008 resultaterne af vidensyntesen om mulighederne for fortsat udvikling og markedsbaseret vækst i den økologiske sektor.

Læs fødevareministerens tale, se oplæggene ved vidensyntesens præsentation og hent vidensyntesen (pdf)


ICROFS erstatter og udvider FØJO

FØJO har 1. juni 2008 skiftet vedtægt og navn til "International Centre for Research in Organic Food Systems," som forkortes ICROFS. På dansk er centrets navn "Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer."

Centrets nye navn vil i den kommende tid finde vej til centrets mange hjemmesider og andre tilknyttede web-ressourcer. Til det nye center ICROFS er tilknyttet en ny hjemmeside: www.icrofs.org. Her findes blandt andet en ny engelsk-sproget folder (pdf) om ICROFS.

Læs mere...

  

Præsentation af FØJO's vidensyntese om vækst i økologien

Den 12. juni 2008 kl. 10.00-13.00 fremlægger Fødevareministeriet og FØJO resultaterne af FØJO's vidensyntese om mulighederne for fortsat udvikling og markedsbaseret vækst i produktion, forarbejdning og omsætning af økologiske produkteret.

Arrangementet foregår i Fællessalen på Christiansborg og vil også omfatte oplæg fra Fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Læs mere om arrangementet (pdf) og se vidensyntesens hjemmeside.


Fortsat samarbejde om transnational forskning i økologisk jordbrug

EU projektet CORE Organic har søsat otte transnationale forskningsprojekter (CORE Pilot Projects), der løber frem til 2010. Dette markerer samtidig afslutningen på CORE Organic projektet, der var et samarbejde mellem bevillingsgivende myndigheder fra de deltagende lande.

På det sidste møde i CORE Organic projektet i Wien i September 2007 besluttede CORE Organic’s Governing Board dog at fortsætte samarbejdet mellem partnerne i form af et CORE Organic Funding Body Network. Læs mere...Proceedings fra QLIF kongres i Tyskland d. 20.–23. marts 2007

EU projektet QualityLowInputFood (QLIF) holdt den 20.–23. marts sin 3. årlige kongres. Proceedings fra mødet kan downloades som pdf ligesom de enkelte indlæg kan findes i Organic Eprints.


FØJO Postboks 50, 8830 Tjele
Tlf. 8999 1675
Fax 8999 1673 foejo@agrsci.dk www.foejo.dk